Füüsikalised omadused

Keemilise aine või materjali füüsikalised omadused on omadused, mis pole seotud aine osalusega keemilistes reaktsioonides. Neid eristatakse keemilistest omadustest, mis on seotud aine osalusega keemilistes reaktsioonides. Füüsikalised omadused on näiteks aine tihedus, sulamistemperatuur, soojusjuhtivus, radioaktiivsus.

Füüsikas mõistetakse objekti füüsikaliste omaduste all mis tahes omadusi, mis on kirjeldatavad füüsika mõistete kaudu.

Vaata ka

Uses material from the Wikipedia article Füüsikalised omadused, released under the CC BY-SA 3.0 license.