Bagi István (jogász)

Bagi István (Szeged, 1942. augusztus 7.2021. február 19.) jogász, egyetemi oktató, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja (1997–2006).

Életpályája

Joggyakorlati és közéleti tevékenysége

A Pécsi Állami Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1960-ban. 1965-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. Ezután bírósági fogalmazó a Siklósi Járásbíróságon, ezt követően ügyvédjelölt, majd ügyvéd lett először Siklóson, majd 1972 évtől Pécsett. 1978 és 1983 között a Pécsi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának tanácsvezetője volt, majd 1983 és 1997 között a Pécsi Ügyvédi Kamara a kamara tagjai által a „hivatalos” az MSZMP megyei bizottsága ún. egyetértési listáján szereplő jelölttel szemben a kamarai tagok által választott titkára. Újraválasztva ugyanerre a tisztségre 1988, 1992, 1996. években.

A Canadian Bar Association tagja.

Országos tisztségei

1989-től 1997-ig az Országos Ügyvédi Tanács (Magyar Ügyvédi Kamara) Elnökségének tagja, ugyancsak a kamarai tagok közvetlen választása útján. 1981 és 1983 között az Igazságügyi Minisztérium Kodifikációs Bizottságának munkatársa volt. A rendszerváltás utáni új ügyvédi törvény kodifikációs szerkesztője volt. 1981-től a Jogi Szakvizsgabizottság cenzora, vizsgabizottsági elnök.

Oktatási és tudományos tevékenysége

1973 és 1985 között állandó tagja és előadója volt a Pécsi Tudományegyetemen megszervezett Polgári Jogi Munkaközösségnek. 1972 és 1997 között a Pécsi, öt megyére kiterjedő posztgraduális képzést biztosító Ügyvédjelölti Oktatási Központ oktatója polgári anyagi és polgári eljárásjogból. 1989-2000 között oktató a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának polgári tanszékén. 1998 és 2008 között, majd újra 2014 évtől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magánjogi Intézetében c. egyetemi docens, az Ingatlanjog önálló tantárgy oktatója.

Az országgyűlési döntés után

1997 júniusában hatpárti egyetértéssel alkotmánybíróvá választotta az Országgyűlés, tisztsége 2006 júniusában járt le.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtudományi Karának polgári jogi tanszékén megbízott oktató, valamint záróvizsga bizottsági elnök. A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 2013.szeptember 1. napján újabb öt évre a jogi szakvizsga bizottság vizsgáztatójává nevezték ki

Tudományos munkássága

Bagi István számos szakkönyv és jogtudományi cikk szerzője.

Főbb művei

 • A felülvizsgálati kérelem a polgári és büntető eljárásban. Sopron, 1994. április 14. Nyomtatásban: Hatodik Jogász Vándorgyűlés. Magyar Jogász egylet, Budapest 1995.
 • Protection of Private Property and its Constitutional Limitations in the Practice of the Constitutional Court of the Republic of Hungary. 2000. szeptember 18-21.In: A Horvát Köztársaság Alkotmánybírósága által rendezett szimpózium anyaga. Novi Vinodolski. Megjelent nyomtatásban: Zagreb 2000.ISBN 953-6007-49-5
 • Alkotmányos elvek érvényesülése a harmincas években a szélsőjobboldali pártok ellen indított büntető eljárásokban. In: Font Márta – Kajtár István (szerk.): A magyar jogállamiság első ezer éve. Pécs: Temporg Nyomda, 200.19-29. oldal.'ISBN 963 641 802 0
 • A köztestületek helyzete az Alkotmánybíróság határozataiban. In: Jogi beszélgetések. Kaposvár 1997-1999. Kaposvár: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2000.62. oldal ISSN 1585-8545
 • A tulajdonjog közjogi korlátairól. In: Jogi beszélgetések. 2000-2003. Kiadta: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár 2004. 99. oldal. ISSN 1585-8545
 • The Role of the Constitutional Courts in Protecting Private Property Right. Mezsdunarodnüj forum: Konsztitucionnoe pravoszudie v posztkommuniszticseszkih sztranah. 2000. október 13-14. Moszkva. Konferencia kiadvány. Moszkva: Institute of Law and Public Policy, 2000.
 • Constitutional Appreciation of Public Corporations in the Resolutions of the Constitutional Court of Hungary. A közép-európai alkotmánybíróságok találkozójának, Zakopane 2000. október 5-8. anyaga.
 • Ingatlanjog. Egyetemi jegyzet. Bp., SzIT, 2002. Első kiadás.
 • BAGI István (társszerző) – Tényi Géza: Az Alkotmánybíróság és a bíróságok viszonya és határterületeik. In: Iszpolnyenyije resenyiji konsztitucionnih szudov. Szbornyik dokladov. Moszkva: Institute of Law and Public Policy, 2003.
 • BAGI István (társszerző) – Tényi Géza: A szociális biztonsághoz való jog a Magyar Köztársaság Alkotmányában. In: Konsztitucionnoje Pravo: Vosztocsnoevropejszkoje obozrenyije. 2003/1. Moszkva: Institute of Law and Public Policy, 2003.
 • Bagi István (társszerző) – Graf Tamás: A jogállamiság elve az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Jereván: Center of the Constitutional Law of the Republic of Armenia, 2004.
 • Ingatlanjog. Második átdolgozott kiadás 2007. Szent István Társulat kiadása. Bp., 2007.
 • Az örökbefogadás és az öröklési jog kapcsolata a magyar polgári jogfejlődésben Werbőczytől a XX. század végéig. In:(L)ex Cathedra et praxis.Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából.Pázmány Press Budapest, 2014.ISBN 978-963-308-207-2
 • A gondoskodó anya, azaz az Alma Mater In: Ünnepi kiadvány a Pécsi Egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából.Szerkesztette: Csefkó Ferenc.A jövő közigazgatásért alapítvány kiadása.Pécs, 2017.ISBN 978-963-88755-4-9

Díjai, elismerései

Források

 • Jog Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap
Uses material from the Wikipedia article Bagi István (jogász), released under the CC BY-SA 3.0 license.