Almåsgårdene

Laurahuset
Kallehuset
Kallehuset inngangsside
Tinahuset
Bygg ikke rehabilitert
Lauras løe

Almåsgårdene er et gårdstun av kulturell og historisk verdi på Almås i Åsane i Bergen.

Historie

I bildeserien til høyre mangler bilde av Kalles løe, som er det eldste bygget på Almås. Lauras løe på bildet er fra slutten av 1800-tallet.

Almåsgårdene er et kulturminne bestående av flere våningshus, eldste fra 1867, to låver/stall og brønnhus. Den eldste bygnignen er en løe i utkanten av tunet fra 1600-tallet. Gårdstunet har vært bebodd siden ca 1520, men har stått til forfall siden ca. år 2000 inntil foreningen Almåsgårdenes venner på dugnad satte i gang med rehabiliteringsarbeidet 2014 i samarbeid med Bergen kommune.

Låven som er fra 1600-tallet er ved boreprøver påvist å være bygget av tømmer hugget i 1604 som på det tidspunktet var 500 år gamle trær, altså vokst fra 1100-tallet. Sitat fra Kulturminnesøk - Riksantikvaren:

  • «Løebygningen på Almås som er bygd i grindverk har eit stavpar og bete som tyder på høg alder. Dendro.prøve er tatt (like etter 1604), og er lagt under dokumentasjon. Løa står på ein steinmurt flor og har intakt treskjegolv. det er ein vernemur på eine langsida.»

Begge løene er brakekledde med vernemur i stein i gavl som på våningshusene, men helt opp i gavlen.

Arkeologisk minne

Det finnes et fredet arkeologisk minne ved Kallehuset, en skålgropstein datert til jernalderen. Sitat fra Kulturminnesøk - Riksantikvaren:

  • «Beskrivelse fra lokalitet: Skålgropstein, ca 10 cm tjukk steinhella, 1,2 x 0,8 meter stor. 4 skålgroper, 3 store og ei lita.»
  • «Eksakt datering Kort etter 1604 - ref.rapport» og «Beskrivelse fra Enkeltminne: Til saman 4 skålgroper. Tre store skålgroper på rekkje langsmed aust-kanten av steinhella, desse er 11, 12 og 13 cm diam og 1,5-2,5 cm djupe. Dei to sørlegaste av desse gropene har renner frå gropa og ut til kanten på hella. Mellom desse to sørlegaste gropene er det også ei renne. Noko ovanfor dei tre store gropene ligg ei mindre grop, ca 2,5 cm diameter og omlag 1,3 cm djup.»

Se også

Eksterne lenker

  • (no) «Almåsgårdene». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  • (no) «Almåsgårdene». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
Uses material from the Wikipedia article Almåsgårdene, released under the CC BY-SA 3.0 license.