Baneheia-saken

Baneheia-saken var drap på to jenter i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 og den påfølgende straffesaken. Lena Sløgedal Paulsen (født 14. mai 1990 – 10 år) og Stine Sofie Sørstrønen (født 10. mai 1992 – 8 år) ble voldtatt, knivstukket og drept i friluftsområdet Baneheia. I dom fra 2002 ble Viggo Kristiansen dømt for voldtekten og drapet på Paulsen og Sørstrønen. Saken mot Kristiansen ble besluttet gjenopptatt av Gjenopptakelseskommisjonen i 2021. Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekten og drapet på Sørstrønen. Ugjerningene vekket sterke reaksjoner, og saken fikk bred og langvarig offentlig oppmerksomhet i Norge utover 2000-tallet.

Bakgrunn

Stine Sofie bodde i Grimstad og Lena bodde i en annen bydel i Kristiansand. Da drapet skjedde, var begge på besøk hos sine fedre som bodde i samme hus på Grim, rett nord for Kristiansand sentrum. Denne dagen gikk de for å bade i det populære friluftsområdet Baneheia. Jentene ble sist observert badende i 3. Stampe klokken 18.50.

Etter at de ikke kom tilbake, ble det satt i gang full ettersøkning etter jentene. Etter omfattende søk ble likene av jentene funnet søndag 21. mai 2000 klokken 20.37. De lå skjult i en fjellsprekk, et stykke vest for tjernet, og var dekket under en del granbar. Begge ble funnet med hendene låst på ryggen. Åstedet var ryddet.

13. september 2000 ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen pågrepet og arrestert, siktet for å ha begått ugjerningene. Begge bodde like ved Baneheia.

Kristiansen nektet enhver befatning med saken. Andersen tilstod etter at han ble forelagt DNA-bevis som knyttet ham til saken, men la all skyld på Kristiansen etter at politiets avhørsleder lanserte teorien om at Kristiansen hadde vært delaktig. Andersens forklaring var at han og Kristiansen lokket jentene opp i et skogholt for å se på kattunger. Der truet de småjentene til å kle av seg, voldtok dem og drepte dem med kniv, før de skjulte likene. Andersens forklaring om at Kristiansen var den dominerende kraft bak utførelsen av forbrytelsen ble lagt til grunn i dommen.

I 2002 ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid og Andersen til 19 års fengsel. Begge anket straffeutmålingen til Høyesterett, som avviste Kristiansens anke og forkastet Andersens anke. Andersens anke er gjengitt i Rt. 2002 s. 993. De to ble også dømt til å betale 1,7 millioner kroner i oppreisning og erstatning til avdødes foreldre (RG 2002 s. 751).

Gjenopptak

Viggo Kristiansen selv sa at han ikke var involvert i drapene, og hevder at han er uskyldig dømt. Han har flere ganger forsøkt å få saken gjenoptatt, første gang i 2008, sist i 2017. Fire begjæringer og to klager ble avvist.

Påtalemyndigheten har ikke hatt noen tekniske bevis som knytter ham til saken. Ifølge tekniske undersøkelser utført av Telenor har han et alibi for tidspunktet da drapene fant sted; dette alibiet anga en sannsynlig lokasjon som støttet alibiet som ble gitt av Kristiansens mor før hun kjente til den tekniske rapporten. Han ble dømt i det vesentlige basert på Andersens forklaring.

I boken Drapene i Baneheia. To historier. Én sannhet hevdet forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr at Kristiansen var uskyldig og utsatt for et justismord. Påstanden vekket sterke reaksjoner. Jan Helge Andersen avviste også påstandene og nektet for at han hadde drepte jentene alene.

Saken ble besluttet gjenopptatt av Gjenopptakelseskommisjonen 18. februar 2021. 2. mars ble det kjent at Borgarting lagmannsrett skal behandle saken.

Annet

Ada Sofie Austegard, mor til Stine Sofie Sørstrønen, opprettet Stine Sofies Stiftelse som følge av drapene.

Saken har fått bred medieomtale i Norge siden 2000, og i 2018 ble det kjent at flere medier vurderte å lage sannkrim-dokumentarer om saken. Aftenposten vurderte en podkast med Svein Tore Bergestuen, mens forfatter Bjørn Olav Jahr hadde planer om en dokumentarserie om drapene. Prosjektene ble imidlertid lagt på is samme år. De pårørende til de drepte jentene har kritisert planene og uttalte at saken har gått fra å være en «tragedie til å bli underholdning».

Uses material from the Wikipedia article Baneheia-saken, released under the CC BY-SA 3.0 license.