Jamaicas ordensvesen

Ordenstegn for Fortjenstordenen
Ordenstegn for Jamaicaordenen

Jamaicas ordensvesen består av en serie ordener for belønning av enkeltpersoner fortjenstfull innsats. Det ble først etablert i 1969, sju år etter Jamaicas uavhengighet fra Storbritannia, og erstattet delvis det britiske ordensvesenet. Jamaicas ordensvesen ble revidert i 1973 og 2002, slik at det består av seks ordener, kalt societies of honour. I tillegg har Jamaica flere medaljer.

Jamaicas generalguvernør er ordenskansler for alle landets ordener, med ordenskanselliet plassert hos statsministerens kontor. Nominasjoner behandles av en særskilt ordenskomite, godkjennes av regjeringen og oversendes generalguvernøren for endelig beslutning om tildeling. Dronning Elizabeth II er Jamaicas statsoverhode, men Jamaicas ordenslov gir ikke monarken noen rolle i landets ordensvesen.

Jamaicas seks ordener (ordnet etter rang)

Alle ordener består av én klasse, bortsett fra Utmerkelsesordenen, som har gradene kommandør og offiser. Til noen av ordenene er det knyttet rett til å føre bestemte bokstavkombinasjoner etter innehaverens etternavn, som indikasjon på hvilken orden og grad vedkommende har mottatt. Det er også fastlagt formelle tiltaleformer for ordensmottagere.

Britiske ordeners status

Etter innføringen av det jamaicanske ordensvesenet i 1969 har tildeling av britiske ordener til jamaicanere fortsatt. Det gjelder i særdeleshet Sankt Mikaels og Sankt Georgs orden og Den kongelige Victoriaordenen. Utnevnelse til de to høyeste gradene i disse ordenene medfører opphøyelse i ridderstanden, og denne adlingen anerkjennes på Jamaica. Den medfølgende tiltaleformen sir benyttes også.

Eksterne lenker

Uses material from the Wikipedia article Jamaicas ordensvesen, released under the CC BY-SA 3.0 license.