Liste over sesonger av 71° nord (kjendisutgavene)

Arbeid pågår: Denne siden er under arbeid. Som leser bør du være forberedt på at artikkelen kan være uferdig, og at innholdet kan endre seg fra dag til dag. Som bidragsyter bør du være forberedt på redigeringskollisjoner; det kan være lurt å kopiere din tekst til en annen tekstbehandler før du lagrer. Diskuter gjerne artikkelens struktur og innhold på diskusjonssiden. Det har gått mer enn to uker siden siden ble merket.


Denne listen er en oversikt over kjendisutgavene til den norske realityserien 71° nord. Disse utgavene har blitt sendt med undertittelen Norges tøffeste kjendis. Listen inkluderer en kortfattet oversikt over deltakerne og deres plasseringer, samt diverse fakta vedrørende de ulike sesongene. Kjendisversjonene har blitt sendt siden 2010 og har gått parallelt med de ordinære sesongene, som er nærmere beskrevet i en egen liste.

I motsetning til vinnerne i den ordinære serien så må kjendisvinnerne betale skatt av premien.

Det er per mars 2020 blitt sendt 11 kjendisutgaver.

Sesong 1 (2010)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon

Sesong 2 (2011)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon

Sesong 3 (2012)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon
Didrik Solli-Tangen vant kjendisversjonen 2012

Sesong 4 (2013)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon

Sesong 5 (2014)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon

Sesong 6 (2015)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon
Bjørn Einar Romøren vant 2015-utgaven

Sesong 7 (2016)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon
Anders Jacobsen vant 2016-utgaven

Sesong 8 (2017)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon

Sesong 9 (2018)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon
Marthe Kristoffersen vant 2018-utgaven

Sesong 10 (2019)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon
Thomas Alsgaard vant 2019-utgaven

Sesong 11 (2020)

Deltakeroversikt

    Finalister

Diverse informasjon
Jon Almaas vant 2020-utgaven av serien (bildet er fra 2013)
Uses material from the Wikipedia article "Liste over sesonger av 71° nord (kjendisutgavene)", released under the CC BY-SA 3.0 license.