Norge under koronaviruspandemien i 2020

Koronaviruspandemien i Norge
COVID-19 Outbreak Cases in Norway by municipalities.png
Kommuner med bekreftede smittetilfeller (rødt, per 18. mars 2020)
SykdomCOVID-19
VirusSARS-CoV-2
LokasjonNorge
Første tilfelleTromsø
Ankomstdato26. februar 2020
OpphavWuhan, Hubei, Kina
TypeLuftveisinfeksjon
Bekreftede tilfeller5 208 (3. april 2020)
Døde44 (3. april 2020)
Nettsidehttps://helsenorge.no/koronavirus

Nyhetsmelding i toget til Lillehammer.
Dyster nyhetsmelding på informasjons-skjermen på Lillehammer-toget.

Norge under koronaviruspandemien i 2020 er en oversikt over utbredelsen av SARS-CoV-2-pandemien i Norge og tiltakene mot pandemien som ble innført i landet. Det første bekreftede smittetilfellet i Norge var en kvinne i Tromsø 26. februar 2020. I dagene etter ble det registrert nye tilfeller over hele landet, og mange tilfeller kunne spores til nordmenn som hadde vært på ferie i berørte områder i Nord-Italia og Østerrike. 26. mars 2020 passerte antall bekreftede tilfeller i Norge 3 000.

For å begrense smitten iverksatte regjeringen og andre offentlige myndigheter den 12. mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene noensinne i fredstid. Næringsliv og organisasjoner avlyste en rekke arrangementer, blant annet alle gudstjenester i Den norske kirke og andre trossamfunn. Partene i det årlige lønnsoppgjøret ble også enige om å utsette forhandlingene i et halvt år.

De første tiltakene fra myndighetenes side ble vedtatt med hjemmel i smittevernloven.

Av smittehensyn vedtok Stortinget å begrense antallet representanter til stede i stortingssalen til 87, som etter Grunnloven § 73 er minimumstallet for å holde møter i Stortinget. Stortinget nedsatte en særskilt komité til å behandle spesielle saker vedrørende konsekvensene av pandemien.

Utbredelse

Norges første smittetilfelle ble rapportert 26. februar 2020 i Tromsø. Den smittede kvinnen skal nettopp ha returnert fra en reise til Kina. Det første dødsfallet i Norge grunnet COVID-19 skjedde 12. mars. Den døde var en eldre pasient som var innlagt ved Oslo universitetssykehus på grunn av sykdommen.

I Norge er 5 208 (3. april 2020) bekreftet smittet og 44 (3. april 2020) døde av viruset, ifølge Folkehelseinstituttets dagsrapport. Dagsrapporten publiseres kl. 14.00 hver dag og inneholder antall tilfeller frem til kl. 24.00 forrige dag. Aviser kan rapportere andre tall da de oppdateres fortløpende når kommunene rapporterer nye smittetilfeller. Folkehelseinstituttet oppdaterer ikke dødsfall i helgene. Dødsfall-tall hentes fra VG i de dagene.

Det er testet 101 986 (3. april 2020) personer for SARS-CoV2. Ikke alle med symptomer for covid-19 blir testet, men personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet blir prioritert.

Det er innlagt 318 (3. april 2020) på sykehus.

Graf som viser antall registrert smittede i Norge per dag og totalt, samt antall døde, siden 26. februar 2020 ifølge Folkehelseinstituttets dagsrapport

Smittereduserende tiltak

Reiseråd

Informasjonsplakat fra Helsedirektoratet om koronaviruset SARS-CoV-2 som forårsaker den farlige og smittsomme luftveisbetennelsen COVID-19. Koronavirusutbruddet i 2019–2020 begynte i Wuhan i Kina. Det første smittetilfellet i Norge ble kjent 26. februar 2020.
Smitteverntiltak på jernbanestasjon i Norge

Utenriksdepartementet (UD) frarådet 25. januar 2020 reiser til Hubei-provinsen i Kina, det er der byen Wuhan ligger. 13. februar frarådet UD også reiser som ikke var strengt nødvendige til den kinesiske provinsen Zhejiang. Fra 3. mars frarådet Folkehelseinstituttet reiser til Iran, Sør-Korea og Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia. Den 11. mars frarådet Folkehelseinstituttet reiser til hele Italia og til Tirol i Østerrike. 13. mars frarådet UD i tillegg reiser til Alsace og Korsika og departementene Oise og Val-d'Oise i Frankrike, til regionene Madrid, Baskerland og La Rioja i Spania, til byene Samnaun og Zermatt i Sveits og til delstatene Nordrhein-Westfalen og Bayern i Tyskland.

Fra 14. mars 2020 frarådet Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Grensekontroll og reiserestriksjoner

Bent Høie, helse- og omsorgsminister

I Norge fikk helsepersonell som jobber med pasientbehandling fra 12. mars forbud mot å forlate Norge, både på tjenestereiser og privatreiser.

Samme dag ble det bestemt at alle som kom fra reiser utenom Sverige og Finland, skulle settes i karantene, uavhengig om de hadde symptomer eller ikke, med tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. Det ble 14. mars 2020 kunngjort at flyplasser og havner vil bli stengt, og det blir innført utstrakt grensekontroll. Fra 17. mars gjelder karantenekravet også reisende fra Sverige og Finland, men dette kravet hadde ikke tilbakevirkende kraft.

I et ekstraordinært statsråd vedtok regjeringen 15. mars av hensyn til folkehelsen å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Forskriften vil i første rekke ramme turister til Norge. EØS-borgere, som rumenske tiggere og utlendinger med oppholdstillatelse i Norge, vil ikke omfattes av den nye regelen. Det vil heller ikke utlendinger som søker asyl i Norge, eller personer som har et særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller av andre sterke velferdshensyn bør få bli.

Avinor stengte ni av sine flyplasser: Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.

Ferjeselskapene som har seilinger mellom Norge og Danmark, stengte de fleste av sine ruter. Også ferjene Oslo–Kiel ble innstilt fra 14. mars.

13. mars bestemte SysselmannenSvalbard å sette i verk strenge tiltak for å unngå koronasmitte på øygruppa. Samtlige reisende som ikke er hjemmehørende i Norden ble nektet adgang til Svalbard.

Innenlandstrafikk

12. mars oppfordret Helsedirektoratet til å unngå reiser med kollektivtransport så langt det lot seg gjøre. Frekvensen i kollektivtilbudet ble opprettholdt for å sikre færre reisende per avgang.

I Oslo falt antall reiser med ca. 60-65% fra kunngjøringen 12. mars og antall avganger ble redusert med ca. 15% fra 23. mars.

«Hytteforbud»

I et ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 ble det fastsatt en forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer som ikke ligger i bostedskommunen. Mange hyttekommuner oppfordret folk om ikke å oppholde seg på sine hytter, forbudet mot opphold på fritidseiendommer trådte ikke i kraft umiddelbart, men ble fastsatt i tilfelle ikke folk frivillig forlot sine hytter. Etter at regjeringen hadde innhentet råd fra fylkesmennene, trådte forbudet i kraft fra torsdag 19. mars og var da endret til å gjelde overnatting, og det ble gjort unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-viruset. Forbudet gjaldt først til 3. april og ble 2. april forlenget til og med 13. april.

Forbud mot virksomhet

Helsedirektoratet anbefalte 11. mars at arrangementer med mer enn 500 deltakere ble avlyst eller utsatt og anbefalte kommunene å foreta en vurdering av smitterisiko ved arrangementer med mer enn 100 deltakere.

Fra 12. mars ble det nedlagt forbud mot alle kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs. Forbudet omfattet også alle virksomheter i serveringsbransjen (med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, som kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand), restauranter, barer, puber og uteliv, alle treningssentre, virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering og piercing, alle svømmehaller og badeland.

Fra 16. mars ble fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fotterapeuter og logopeder stengt. Forbudet gjelder også virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten der det er fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, som optikere og tannpleiere.

Norges kommuner vedtok en rekke lokale forskrifter for å hindre smittespredning, blant annet forbud mot russefeiring.

Stenging av skoler og barnehager

kommune stengte sine fire skoler 9. mars. De neste dagene bestemte flere kommuner å stenge skoler og barnehager. 12. mars bestemte regjeringen å stenge alle skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner i landet fra 12. mars klokka 18:00 til 26. mars. Perioden ble forlenget til 13. april (over påske). Men regjeringen har pålagt institusjonene å gi omsorg for barn med foreldre med jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Den 25. mars ble det bestemt at det i 2020 ikke skal avholdes eksamen i grunnskolen og ikke skal avholdes skriftlig eksamen på videregående skole.

Karantene

Personer som kom fra Hubei-provinsen i Kina ble i januar 2020 av Helsedirektoratet anbefalt to ukers hjemmekarantene. Etter hvert som covid-19-sykdommen spredte seg i Europa ble det anbefalt karantene for folk som kom fra områder med vedvarende eller utbredt smitte. Det gjaldt først Nord-Italia, lørdag 7. mars ble det utvidet til å gjelde Italia nord for Roma. Den 8. mars ble området som ble ansett å ha vedvarende smitte utvidet til å gjelde Tirol i Østerrike. Den 12. mars innførte Helsedirektoratet en forskrift som påbød karantene for alle som hadde vært i utlandet, bortsett Sverige og Finland, med tilbakevirkende kraft til 27. februar – uansett om de hadde symptomer eller ikke. Fem dager seinere ble karantenekravet omfattet til også gjelde folk som kom fra Sverige og Finland.

Ifølge smittevernloven kan den enkelte kommune innføre tiltak for å begrense smitte, og minst 124 av landets 356 kommuner innførte egne karanteneregler for å begrense smitte. Frosta kommune innførte forbud mot å krysse kommunegrensen. Mange kommuner i Nord-Norge satte folk som kom fra fylker sør for Dovre i 14 dagers karantene. Også flere kommuner i Møre og Romsdal hadde egne karanteneregler. Regjeringen og NHO uttrykte seg negativt til at kommunene hadde egne regler, de mente de sentrale reglene var tilstrekkelige. Søndag 29. mars la regjeringen, KS, NHO og LO fram en veileder der de anbefalte at den enkelte kommune ikke har egne karanteneregler. Mange kommuner nektet likevel å oppheve sine egne restriksjoner.

Samfunns- og næringsliv

Arbeidsledighet

Oppsigelser og permisjoner førte til et tidvis svært forhøyet antall arbeidssøkende. I begynnelsen av mars var over 400 000 uten heltidsjobb, mens over 300 000 var registrert som fullstendig arbeidsløse. Dette tilsvarte rundt ti prosent av arbeidsstokken.

Styringsrente

12. mars senket Norges Bank styringsrenten fra 1,5 til 1 prosent. Finansdepartementet reduserte samme dag kapitalkravet til bankene ved at kravet til motsyklisk kapitalbuffer ble redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Den 20. mars senket Norges Bank styringsrenten til 0,25 prosent.

Statlig hjelp til næringslivet

Den 16. mars ble samtlige partier på Stortinget enige om en krisepakke for næringslivet:

  • Permitterte skal få full lønn i 20 dager. Staten tar regningen fra dag 3 til 20.
  • De som har inntekt opp mot 3G, skal få høyere kompensasjon, opp mot 80 prosent.
  • Lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.
  • De som er hjemme med barn, og har nådd grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden med omsorgsperioden (for de fleste vil det si 20 dager totalt per forelder).
  • Etter 17 dager vil selvstendig næringsdrivende få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G).

Regjeringen satte av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger, slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer.

Samtidig ba Stortinget om at landets to private flyplasser som en midlertidig løsning kompenseres for bortfall av luftfartavgifter, samt også om å etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer. Regjeringen ble også bedt om å etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Den 19. mars var Stortingets finanskomité enige om andre del av krisepakken til næringslivet. Blant annet skal arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng i to måneder, noe som utgjør ti milliarder kroner.

Den 27. mars la regjeringen fram en ny krisepakke, denne gang med direkte støtte til næringslivet. Støtten er en midlertidig støtteordning til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Finansminister Jan Tore Sanner anslo kostnaden til 10–20 milliarder kroner i måneden. Krisepakken var kommet i stand i samarbeid med NHO, Virke, Finans Norge og LO og detaljene skal behandles i Stortinget og er planlagt ferdigstilt fredag 3. april.

Kultur- og idrettsliv

Idrett

Helsedirektoratet innførte et forbud mot all organisert idrettsaktivitet og alle idrettsarrangementer fra 12. mars kl. 1800:

Kultur

Nasjonale aktører

Helsevesen

Flere helseforetak og kommuner annonserte i løpet av mars i tradisjonelle og sosiale medier for å etterlyse helsepersonell til å kunne håndtere en langvarig krise. Helsemyndighetene nedsatte nasjonal krisestab for å koordinere håndteringen av utbruddet; krisestaben består av representanter for blant annet Folkehelseinstituttet, helseforetakene og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, i tillegg til Helse- og omsorgsdepartementet.

Politi og rettsvesen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland varsler at brudd av karantenebestemmelsene er alvorlig og en prioritert oppgave for politiet. Riksadvokaten fastsatte i et rundskriv til politiet og påtalemyndigheten 16. mars 2020 retningslinjer vedrørende reaksjoner ved brudd på karanteneregler. Brudd på forbudet mot store ansamlinger og brudd på reglene om stenging av møteplasser vil normalt kunne medføre en bot på 20 000 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel. Personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune kan ilegges en bot på normalt 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Domstoladministrasjonen anbefalte at domstolene reduserte sin virksomhet til kun de mest nødvendige oppgavene hvor en utsettelse av saken ville medføre betydelige negative konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden og/eller rettsikkerhet, samt ved fare for liv og helse. Norges Høyesterett utsatte alle muntlige forhandlinger. Kriminalomsorgen stengte alle sine anstalter for besøk til innsatte.

Justis- og beredskapsdepartementet ga Politidirektoratet fullmakt til midlertidig å ansette inntil 400 polititjenestemenn for å styrke bemanningen.

Forsvaret

Fil:SMS fra Heimevernet.jpg
SMS fra Sjef Heimevernet til alt HV personell

Militærøvelsen Cold Response ble avbrutt og avlyst 11. mars, dagen før selve feltøvelsen skulle starte.

Per 27. mars bistår Forsvaret i totalt ti oppdrag etter anmodninger fra sivilsamfunnet. Forsvaret har blant annet bidratt med telt til flere sykehus. De benyttes som en del av akuttmottaket.

Et kompani fra Hans Majestet Kongens Garde er flyttet til Heistadmoen for å for å spre avdelingene mer enn det lar seg gjøre på Huseby.

Forsvaret støtter Avinor med utlån av militære flyoperative flater ved Stavanger lufthavn, Sola.

Regjeringen fastsatte en midlertidig forskrift for å sikre at Forsvaret kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon.

Heimevernet

14. mars ble Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 mobilisert på Oslo Lufthavn, og 24. mars ble Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 mobilisert for å støtte politiet med utvidet grensekontroll. Soldatene ble gitt begrenset politimyndighet.

17. mars ble 300 soldater fra Heimevernet (Heimevernsdistriktene 05, 12, 14, 16 og 17) satt inn ved en rekke grenseoverganger mot Sverige og Finland for å støtte politiet med grensekontroll.

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret ble mobilisert ved Stavanger lufthavn, Sola og Tromsø lufthavn, Langnes De skal bidra med å gi informasjon både til norske statsborgere som må i karantene, og til utenlandske passasjerer.

23. mars er Sivilforsvaret i 24 innsatser i forbindelse med koronasituasjonen. Sivilforsvaret bistår blant annet med telt, lys og varme i forbindelse med prøvetaking, og med støtte til politiet i forbindelse med grensekontroll.

Koronaloven

Regjeringen Solberg foreslo 18. mars 2020 en ny fullmaktslov, koronaloven, for å kunne gi forskrifter som skulle kunne utfylle, supplere eller fravike gjeldende lover så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål, nemlig å hindre smittespredning. Loven skulle ha en virketid på seks måneder, og alle forskrifter skulle gis med begrenset virketid. Ved første gangs behandling ble det i Stortinget 21. mars 2020 vedtatt at loven skulle ha én måneds varighet og være begrenset til nærmere bestemte saksområder. Loven ble vedtatt 24. mars 2020, i samsvar med Grunnloven § 76. Den trådte i kraft 27. mars 2020.

EU/EØS

Europakommisjonen innførte 14. mars eksportrestriksjoner på ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr til land utenfor EU. Den 19. mars gjorde Europakommisjonen det klart at eksportforbudet ikke var ment å gjelde EØS/EFTA-land.

Bilder

Eksterne lenker

Lovgivning og vedtak ifm. koronaviruspandemien

Uses material from the Wikipedia article "Norge under koronaviruspandemien i 2020", released under the CC BY-SA 3.0 license.