Portal:Vitenskap

VITENSKAPSPORTALEN

Vitenskap

Vitenskap er en metode for fremskaffelse av objektiv kunnskap, samt betegnelsen på kunnskap som er fremskaffet ved hjelp av vitenskapelig metode. For at kunnskap skal regnes som vitenskap, er det et krav at den er etterprøvbar. Det vil si at fagfeller skal ha muligheter for å tilbakevise tidligere forskningsfunn på grunnlag av observasjoner, resonnement eller eksperimenter. Forskning er aktivitet som har til hensikt å skape, etterprøve eller systematisere vitenskapelig kunnskap. Les mer…
Utvalgt artikkel 
Fra Al-jabr, et av mesterverkene i arabisk matematikk.

Matematikkens historie går flere tusen år tilbake i tid, lenge før ordet matematikk oppstod. Ordet «matematikk» kommer fra gresk μάθημα (máthema) som betyr vitenskap, kunnskap eller læring. μαθηματικός (mathematikós) betyr «glad i å lære». I dag refererer begrepet til en bestemt kunnskapsgren – den deduktive studien av antall, struktur, rom og endring.

Det fins flere oppfatninger om når matematikken oppstod. Lenge før matematikk utviklet seg som eget kunnskapsområde har menneskene vært opptatt av antall, strukturer, former og figurer, lokalisering i rommet, og mange andre emner som opptar matematikere. Den mest fundamentale matematiske ideen dreier seg om telling, så når en skal ta for seg matematikkens historie er det naturlig å starte med tall og telling. Tallsystem har ofte utviklet seg fra skriftspråk. Matematikken har utviklet seg forskjellig i ulike kulturer. Noen sentrale utviklingsliner var mesoamerikansk matematikk, matematikken rundt Middelhavet (deriblant klassisk gresk matematikk og arabisk matematikk), vedisk matematikk og kinesisk matematikk.

Les mer

Utvalgt biografi 
Ernst Haeckel

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel var en tysk zoolog og filosof som gjorde Charles Darwins arbeider kjent i Tyskland og på dette grunnlag bygde opp en avstamningslære for menneskeheten. Han regnes også som embryologiens far. Haeckel var lege og senere professor for sammenlignende anatomi. Han var en av de første som betraktet psykologien som en gren av fysiologien. Han utviklet endel begreper som senere er blitt de gjengse faguttrykk innen biologien, både på tysk og en rekke andre språk. Ett slikt begrep er økologi. Han anså også politikk som anvendt biologi. Dette og andre standpunkter ble etter hans død innsanket av nazistene og ble brukt til å begrunne eller støtte opp om nazismens rasisme og «Sozial-Darwinismus». Han var en viktig forløper for den nazistiske eugenikk eller rasehygiene.

Les mer

Visste du at  Utvalgt bilde
Bilde av Hubble-teleskopet tatt fra romfergen Columbia i 1997. Foto: NASA
Bilde av Hubble-teleskopet tatt fra romfergen Columbia i 1997.
 Kategorier
Vitenskap

Antropologi · Anvendt vitenskap · Astronomi · Demografi · Forskning · Geografi · Humaniora · Informatikk · Matematikk · Medisin · Musikkteori · Naturvitenskap · Odontologi · Pseudovitenskap · Rettsvitenskap · Samfunnsvitenskap · Tid · Forskere
Biologi · Fysikk · Geologi · Kjemi · Naturlover

 Underportaler
 Underprosjekter
 Gode artikler og lister
Utmerket artikkel Utmerkede artikler (29):AstronomiAsteroidebeltet · Astronomi · Galakse · Io · Jupiter · Mars · Merkur ·  Neptun · Planet · Saturn · Saturns måner · Solen · Solsystemet · Stjerne · Titan · Uranus · Venus
DyrFlamingoer · Hvaler · Mynder · Rødgaupe · Rødrev · Tamhund · Tiger · Ulv
AnnetAmfibisk krigføring · Bakterier · Betong · Matematikkens historie · Niels Henrik Abel
Anbefalt artikkel Anbefalte artikler (46):DyrAfrikansk villhund · Bjørnefamilien · Blåhval · Brunbjørn · Dingo · Elefanter · Europeisk honningbie · Hoggorm · Humler · Fluer · Fjellrev · Fugler · Insekter · Knølhval · Maur · Mygg · Rein · Snøugle
BiografierAlbert Einstein · Alvis Scorpion · Carl von Linné · Ernst Haeckel · Galileo Galilei ·
AstronomiBuran · Galileiske måner · Laika · Romkappløpet · Venus' atmosfære
AnnetAtom · Azawakh · BMW · Hydrogen · Ibogain · Infanteri · Insulin · Kjernefysisk fusjon · Land Rover · Leopard 1 · Lufttanking · Norbatt · Petroleumsvirksomhet i Norge · Philosophiæ naturalis principia mathematica · Skyttergravskrig · SIBO · Spedalskhet · Stridsvogn
Gode lister og portaler Gode lister og portaler (6):AstronomiJupiters måner
Annet Karplanter · Liste over nobelprisvinnere · Liste over nobelprisvinnere i fysikk
PortalerPortal:Astronomi · Portal:Språk
Uses material from the Wikipedia article "Portal:Vitenskap", released under the CC BY-SA 3.0 license.