Presidentvalget i USA 2020

Presidentvalget i USA i 2020 vil være det 59. presidentvalget i USA. Valget, som vil bli avholdt 3. november 2020, gjelder USAs president og USAs visepresident. De vil bli tatt i ed 20. januar 2021. Presidentvalget i USA er indirekte, idet velgerne avgir sin stemme gjennom delstatenes valgmenn, som så foretar det formelle valget.

Utgangspunkt

Den sittende presidenten Donald Trump stiller til gjenvalg for Republikanerne. Siden valgtapet i 2016 har Demokratene stått uten klar leder. Valgsuksessen i mellomvalgene 2018 var viktig for partiet, men frembragte ingen opplagt kandidat. Seriøse kandidater som formelt har erklært sin vilje å stille er blant andre senatorene Bernie Sanders, Elizabeth Warren og tidligere visepresident Joe Biden. En spekulasjon rundt en mulig kandidatur av Oprah Winfrey har fått en del medieoppmerksomhet, men Winfrey selv har gjort det klart at hun ikke er interessert i å stille.

Valgbarhet

Artikkel 2 i USAs grunnlov fastslår at man må være såkalt natural-born citizen («født statsborger») for å kunne bli valgt, uten at dette begrepet er definert i loven. Dette er fortolket dithen at man ikke er blitt statsborger gjennom naturalisering, men må være født på amerikansk jord. Videre må man være minst 35 år gammel og ha bodd i USA i minst 14 år.

Prosedyre

Presidentvalget i USA blir gjennomført ved hjelp av 51 separate valg i de enkelte delstatene og District of Columbia. Gjennom disse valgene blir det kåret valgmenn (elektorer), det såkalte valgmannskollegiet (Electoral College), og hver delstats elektorer møtes i sine respektive staters hovedsteder for å foreta det formelle (og, som oftest, det reelle) valg av president og visepresident. Dette finner sted første mandag efter annen onsdag i desember i valgåret. Noen, men ikke alle, delstater forplikter elektorene til å stemme på presidentkandidaten velgerne har utpekt, og det er skjedd en rekke ganger at et mindre antall har avgitt slike «avvikende» stemmer. Under valgene i 2016 avholdt ti elektorer seg fra å stemme eller avga stemmer for andre kandidater enn befolkningen i delstaten deres hadde valgt. Det er det største antallet i valghistorien. Både Hillary Clinton og Donald Trump tapte stemmer på denne måten. Antallet valgmenn som representerer hver stat blir avgjort av folketallet på grunnlag av sist gyldige folketelling, som blir foretatt hvert tiende år. For valgene i 2012, 2016 og 2020 gjelder tallene fra folketellingen i 2010.

Valgmannskollegiet, som består av 538 valgmenn, stemmer frem både president og visepresident; unntaket er de tilfellene hvor ingen av kandidatene oppnår et flertall i kollegiet. I slike tilfeller må Kongressen foreta det endelige valg.

Primærvalg og kandidater

Fremgangsmåte

Demokratiske velgere i Iowa møtes for å diskutere seg frem til delstatens presidentkandidat før valget i 2020.

De større partienes delstatsorganisasjoner avholder ordinært primærvalg, hvor medlemmene – og i noen stater partiløse velgere – stemmer frem sin kandidat til det avgjørende landsmøtet i selve valgåret. Slik avstemning foregår enten ved hjelp av valgurner eller ved at medlemmene samles i et valgmøte og diskuterer seg frem til partiets kandidat. Ved stemmelikhet avgjøres kandidaten ved myntkast, i Nevada ved korttrekning. Imidlertid påligger det ikke partiene i delstatene å holde slike primærvalg, og det er ikke uvanlig at de avstår fra dem, i særdeleshet når deres egen kandidat stiller til gjenvalg, og derved automatisk kan bli utpekt som kandidat.

Kandidater

Tre snemenn med hver sin kandidat kjemper om opp­merk­somhet før Demokratenes primær­valg i Iowa 3. februar, som ble preget av problemer med stemme­opp­tel­lingen.

Medio mars 2020 var 1 092 personer offisielt registrert som kandidater til primær- eller presidentvalg. Derav er 157 republikanere og 322 demokrater, mens resten er uavhengige eller tilhører andre partier.

Donald Trump oppnådde 1 276, det nødvendige antall delegater, da han vant i primærvalgene i Florida og Illinois 17. mars 2020.

Det var opprinnelig meningen at presidentkandidaten for demokratene skulle bli stemt frem under landsmøtet i Milwaukee fra 13 til 16. juli 2020, men på grunn av coronaviruspandemien i 2020 ble sammenkomsten utsatt til 17. august.

Republikanerne vil utpeke sin kandidat under landsmøtet som finner sted i Charlotte fra 24. til 27. august 2020.

Følgende politikere fra de større partiene hadde per 18. juni 2019 kunngjort sitt kandidatur:

     United States Libertarian Party      Det demokratiske parti      Det republikanske parti      Green Party

Se også

Uses material from the Wikipedia article "Presidentvalget i USA 2020", released under the CC BY-SA 3.0 license.