Samferdselsdepartementet

Inngangen til Samferdselsdepartementet m.fl. i Oslo

Samferdselsdepartementet (forkortet SD) er et norsk departement. Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomhet, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren, for riksveiferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Siden 24. januar 2020 har Knut Arild Hareide (KrF) vært samferdselsminister. Statssekretærer er Ingelin Noresjø (KrF), Ingvild Ofte Arntsen (KrF) og John-Ragnar Aarset (Høyre).

Historie

Departementet ble opprettet i 1946, ved omlegging av Arbeidsdepartementet (1885–1946).

Organisasjon

Samferdselsdepartementet er organisert i seks avdelinger:

  • Bane- og planavdelingen (BPA)
  • Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet (SAS)
  • Kyst- og miljøavdelingen (KMA)
  • Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT)
  • Avdeling for luftfart, post og kjøp (LPK)
  • Kommunikasjonsenheten (KOM)

Underliggende etater

Tilknyttede virksomheter

Se også

Eksterne lenker


Uses material from the Wikipedia article Samferdselsdepartementet, released under the CC BY-SA 3.0 license.