Wikipedia:Ukens artikkel/2021

Ukens artikkel. Arkiv: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021


Uke 1, 2021

Astrid Lindgren er representert på lista med den første av bøkene om Pippi Langstrømpe.

Bokklubbens Barnebibliotek er en bokserie på 25 bind, utgitt av Den norske Bokklubben i 2006. Serien inneholder et utvalg av de mest kjente barnebøkene gjennom tidene, sett fra Norge. Utvalget omfatter bøker fra Vest-Europa og USA, utgitt mellom 1865 og 1997, med en overvekt av norske og britiske bøker.

Da serien ble lansert i september 2006, sa jurymedlem Jostein Gaarder at «Vi har laget en kanon, som også er en avspeiling av hva som faktisk har vært lest i Norge.» De nyeste bøkene er Gaarders Kabalmysteriet, Rowlings Harry Potter og de vises stein og Rune Belsviks Dustefjerten. Les mer her.

Uke 2, 2021

Linekroker hengt opp på stativ. Hver av krokene henger på et snøre.

Den store linesaken var en konflikt om hvilke fiskeredskaper som skulle være tillatt i Nordland. Stridighetene startet på begynnelsen av 1600-tallet og varte i rundt 200 år. Lofotfisket hadde siden uminnelige tider foregått med juksa, det vil si snøre med krok. Andre og mer effektive redskaper som line, med hundre eller tusenvis av kroker på et langt tau, hadde vært i bruk av fiskere i andre land, og på slutten av 1500-tallet ble dette tatt i bruk i Finnmark.

Fiskerallmuen i Nordland avviste kategorisk dette nye redskapet. Liner var kostbart utstyr som bare mer velbemidlede kunne skaffe seg. Samtidig med kontroversen om liner foregikk en konflikt om bruk av torskegarn, og disse uenighetene grep inn i hverandre. Les mer her.

Uke 3, 2021

Marcel Hirscher har blitt tildelt Skieur d’Or fire ganger fra 2012 til 2018.

Skieur d’Or er en utmerkelse som fra 1963 deles ut årlig av International Association of Ski Journalists. Journalistene velger ved avstemning den beste alpine skiutøver den foregående vinteren. Vanligvis legges det til grunn sportslige prestasjoner, men andre forhold kan også spille inn, slik som da Matthias Lanzinger fikk prisen etter sin alvorlige ulykke i 2008.

Skieur d’Or har til og med 2019 blitt tildelt 25 menn og 16 kvinner fra 13 land. De fleste prismottakerne kommer fra Østerrike (19) og Sveits (11). Sveitseren Pirmin Zurbriggen og østerrikeren Marcel Hirscher har blitt tildelt Skieur d’Or fire ganger. Tre nordmenn har mottatt prisen. Les mer her.

Uke 4, 2021

Gravminne etter Hans Lauritzen Blix er murt inn i Bodin kirke.

Hans Lauritzen Blix (1596-1666) var en norsk prest, jordeier og handelsmann. Han kom til Bodø som ung prest i 1622 og utviklet Prestgården, rett ved Bodin kirke, til å bli et mønsterbruk. Senere ble han prost for Salten. Som mange embetsmenn på denne tiden slo han seg videre opp på eiendomskjøp, jektefart til Bergen, handelsvirksomhet og flere andre næringer. I det meste av sitt liv var han i sterkt konkurranseforhold til skiftende lensherrer som hadde sin residens på nabogården. Les mer her.

Uke 5, 2021

Harald Sæverud i 1949.

Peer Gynt, opus 28 av Harald Sæverud er scenemusikk som Sæverud komponerte til en oppsetning av Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt på Det Norske Teatret i 1948. Musikken ble komponert i 1947 på oppdrag fra teatersjef Hans Jacob Nilsen, som også hadde regien og spilte tittelrollen i oppsetningen. Sæverud benyttet seg av folkloristiske elementer for å parodiere heller enn idealisere folkloren. Sæveruds musikk til Peer Gynt hører til blant hans viktigste og mest kjente komposisjoner. Les mer her.

Uke 6, 2021

Karski var vitne til jødeforfølgelsene i Polen.

Jan Karski (1914–2000) var en polsk motstandsmann under andre verdenskrig og amerikansk professor ved Georgetown University. Han var utdannet jurist og diplomat, og medvirket som offiser i Polens hær da landet ble invadert fra vest og øst i 1939.

Karski gikk inn i undergrunnsbevegelsen, var kurer for eksilregjeringen og undersøkte jødenes situasjon under tysk okkupasjon. Han tok seg høsten 1942 gjennom hele Europa til London. Karski var det første øyenvitnet som personlig orienterte de allierte lederne om den pågående utslettelsen av jødene i Polen. Les mer her.

Uke 7, 2021

Det eldste kjente prospektet med norsk motiv, fra Bergen i 1581.

Et prospekt (fra latin: prospectus = utsikt, utsyn) var et topografisk landskapsbilde eller bybilde som hadde som funksjon å være en saklig og nøktern gjengivelse av ett spesielt landskap, mest mulig perspektivisk korrekt gjengitt. Som sjanger oppsto prospektet på slutten av 1400-tallet. Begrepet kommer fra tidligere teatermaleri, der bakgrunnen som avsluttet scenerommet ofte var utformet som et utsyn over en by eller et landskap. Allerede fra tidlig 1500-tall finnes to hovedtyper innenfor sjangeren: godsprospektet og byprospektet. Les mer her.

Uke 8, 2021

Energiproduksjon i Moskva. Utslipp av karbondioksid og andre forbrennings­gasser bidrar til klima­pådriv på grunn av gassenes egen­skaper.

Klimapådriv er et samlebegrep for alle faktorer som kan medvirke til klimaendringer. Eksempler på slike påvirkninger er endringer av atmosfærens gassammensetning, forandringer i solstrålingen, vulkanutslipp og endringer av jordens bane rundt solen. Dette er endringer som påvirker jordens strålingsbalanse, og omtales som strålingspådriv.

Vår tids globale oppvarming har for en stor del sammenheng med utslipp av karbondioksid (CO2), den er dermed en endring av strålingspådrivet, og kommer i kategorien for et menneskeskapt ytre klimapådriv. Klimapådriv som ikke innbefatter endring av strålingspådrivet har å gjør med havets og luftens strømninger. Her er det tektoniske prosesser som påvirker jordoverflaten som spiller inn, da først og fremst ved oppbygging av fjellkjeder og endring av verdenshavene (kontinentenes plassering). Enda en kategori av klimapådriv har å gjøre med indre klimapådriv, slik som er tilfelle med sykluser som El Niño. Les mer her.

Uke 9, 2021

Adventfjorden med Longyearbyen og flyplassen.

Adventfjorden er en 8 km lang og 3,5 km bred fjord som avslutter Adventdalen og munner ut i Isfjorden ved Longyearbyen på Svalbard. Innerst ved fjordens sørvestbredd ligger Store Norske Spitsbergen Kulkompanis gruveanlegg og administrasjonssenteret Longyearbyen.

Adventfjorden er en sørlig sidefjord om lag midt i Isfjorden, og er en grunn, nedsenket U-dal uten terskel. Innerst skaper Adventelva et stort, bredt tidevannsdelta. Adventdalens og Longyeardalens samlede nedbørsområde på 694 km² forsyner fjorden med ferskvann, sedimenter og næringsstoffer. Navnet på fjorden er en norsk forvanskning av det engelske navnet Adventure Bay. Les mer her.

Uke 10, 2021

Herakles kjemper mot en amasone, detalj av en attisk vase fra ca. 500 f.Kr..

Amasoner var ifølge gresk mytologi innbyggere i et legendarisk matriarkalsk rike i ytterkanten av den kjente verden, styrt av kvinnelige krigere. Legendene ser ut til å ha utgangspunkt i kvinnelige krigere blant skyterne, og de gamle grekerne sluttet aldri å forundre seg over slike rollebytter. Amasonene var trolig modell for våre norrøne valkyrier; i Danmark er det funnet spor etter innvandring fra skytiske områder fra århundret før Kristi fødsel. I nyere tid har ordet «amasone» blitt brukt på sterke og uavhengige kvinner. Det mest kjente moderne eksempelet på en amasone, er superhelten Wonder Woman. Amasoner var også fremstilt i TV-serien Xena: Warrior Princess. Les mer her.

Uke 11, 2021

Alger er en kystby ved Middelhavet.

Alger er hovedstaden og den største byen i det nordafrikanske landet Algerie. Byen er landets kulturelle sentrum og knutepunkt, og er også en industriby. Den har tallrike institutter, gallerier og museer, en rekke universiteter. En av mange severdigheter er byens kasbah, gamlebyen.

Den nåværende byen ble grunnlagt i år 944. Al-Jazāʼir er arabisk for «øyene» og viser til en gruppe småøyer utenfor byen som nå er oppslukt av den moderne havnen. Kystbyen ligger langs en bukt i Middelhavet, og har en historie som strekker seg mer enn tre årtusener tilbake i tid. Fønikere, romere, spanjoler, osmanere og franskmenn har alle satt preg på byen. Les mer her.

Uke 12, 2021

Idealisert gresk mannsportrett, som angivelig forestiller Alkibiades.

Alkibiades (født ca. 450, død 404 f.Kr.) var en athensk statsmann. På morssiden tilhørte han den aristokratiske familien alkmaeonidaiene. Han ble det siste berømte medlemmet av denne familien, siden de mistet sin posisjon etter Peloponneskrigen. Alkibiades spilte en betydelig rolle i den andre halvdelen av konflikten som strategisk rådgiver, militær kommandant og politiker.

Alkibiades skiftet side flere ganger under Peloponneskrigen. Han talte for en aggressiv utenrikspolitikk i sin fødeby Athen tidlig i 410-årene f.Kr., og han ble en viktig del av den sicilianske ekspedisjon, men flyktet til Sparta etter at hans politiske fiender anklaget ham for blasfemi. Les mer her.

Uke 13, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 13, 2021

Uke 14, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 14, 2021

Uke 15, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 15, 2021

Uke 16, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 16, 2021

Uke 17, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 17, 2021

Uke 18, 2021

-

Uke 19, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 19, 2021

Uke 20, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 20, 2021

Uke 21, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 21, 2021

Uke 22, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 22, 2021

Uke 23, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 23, 2021

Uke 24, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 24, 2021

Uke 25, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 25, 2021

Uke 26, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 26, 2021

Uke 27, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 27, 2021

Uke 28, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 28, 2021

Uke 29, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 29, 2021

Uke 30, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 30, 2021

Uke 31, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 31, 2021

Uke 32, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 32, 2021

Uke 33, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 33, 2021

Uke 34, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 34, 2021

Uke 35, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 35, 2021

Uke 36, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 36, 2021

Uke 37, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 37, 2021

Uke 38, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 38, 2021

Uke 39, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 39, 2021

Uke 40, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 40, 2021

Uke 41, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 41, 2021

Uke 42, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 42, 2021

Uke 43, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 43, 2021

Uke 44, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 44, 2021

Uke 45, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 45, 2021

Uke 46, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 46, 2021

Uke 47, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 47, 2021

Uke 48, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 48, 2021

Uke 49, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 49, 2021

Uke 50, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 50, 2021

Uke 51, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 51, 2021

Uke 52, 2021

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 52, 2021

Uses material from the Wikipedia article Wikipedia:Ukens artikkel/2021, released under the CC BY-SA 3.0 license.