Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2020


Uke 1
Grotta nr 96 från Tangdynastin.

Mogaogrottorna består av fler än 700 grottor uthuggna i en bergssida utanför Dunhuang i Gansuprovinsen i Kina. De flesta grottorna är rikt utsmyckade tempel med målade statyer och väggmålningar huvudsakligen i buddhistisk stil. Grottorna byggdes med början på 300-talet e.Kr. fram till 1300-talet. På grund av grottornas placering längs Sidenvägen och den långa byggnadstiden uppvisar utsmyckningarna i grottorna influenser från många kulturer och epoker. Grottorna utgör världens största samling av buddhistisk konst. År 1900 hittades Dunhuangmanuskripten, en stor mängd historiskt mycket värdefulla dokument i en dold och förseglad grotta. I dag är grottorna en välbesökt turistattraktion. Sedan 1987 är Mogaogrottorna listade av Unesco som världsarv. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 2
Spelets logotyp som visar stadssiluetten över undervattensstaden Rapture.

Bioshock är ett datorspel i genren förstapersonsskjutare, utvecklat till Microsoft Windows och Xbox 360 i 2007. Spelets koncept utvecklades av Irrationals kreativa chef Ken Levine, och baserades på objektivismens idéer utfärdade av Ayn Rand samt influenser från andra författare som George Orwell. Spelet anses vara en spirituell uppföljare till System Shock.

Bioshock utspelar sig år 1960. Spelaren tar kontroll över huvudpersonen Jack efter att hans flygplan kraschlandar i havet nära en batysfärterminal som tar honom till undervattensstaden Rapture. Jack försöker hitta ett sätt att fly från staden, och kämpar genom horder av fiender, samtidigt som han träffar på några förnuftiga människor som finns kvar och får senare lära sig om Raptures invånare och historia. Spelaren kan besegra fiender på ett antal olika sätt.

Bioshock fick ett starkt mottagande av recensenter och fick beröm för sin moralbaserade berättelse, gripande miljöer och dess unika spelplats. Det anses vara ett av de bästa datorspelen genom tiderna, och fick flera årets spel-utmärkelser från olika medier. Spelet fick två uppföljare. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 3
Äldre apoteksemblemer för Leoparden, Storken, Elgen, Korpen och Kronan

Stockholms historiska apotek inrättades från 1500-talets andra hälft till 1900-talets första hälft. Stockholms första apotek för allmänheten öppnade i mars 1575, då A.Busenius började sälja medikamenter som kungahuset inte behövde. Under 1600-talet anlades nio apotek i Stockholm.

Från 1900 till 1950 ökade antalet apotek i Stockholm från 20 till 56. Idag finns bara ett apotek kvar i Gamla stan; apoteket Korpen som går tillbaka till 1674 och då hette Örnen. Apoteksmarknaden var hårt reglerad och myndigheterna föreskrev ofta apotekens geografiska läge, deras namn och vad de fick sälja. Det krävdes ett apoteksprivilegium för att kunna öppna ett apotek. Detta privilegiesystem existerade ända tills 1971.

Bland Stockholms historiska apotek har idag bara apoteken Korpen, Ugglan och Storken kvar sin äldre officininredning. Ugglan är Sveriges äldsta apotek med verksamhet i över 210 år på samma plats vid Drottninggatan 59 och Storken är det kulturhistoriskt mest värdefulla i landet. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 4
Carl Piper. Porträtt av David Kock, efter originalmålning av David Klöcker Ehrenstrahl.

Carl Piper (1647–1716) var en svensk greve och statsman samt stamfader för ätten Piper. Han var en av kung Karl XII:s närmaste rådgivare.

Efter Karl XII:s trontillträde 1697 blev han utnämnd till kungligt råd och statsråd samt erhöll friherrlig och grevlig värdighet. År 1705 utnämndes han till överstemarskalk och räknades som Karl XII:s förste minister. Han deltog i fälttåget mot Ryssland men efter slaget vid Poltava 1709 råkade han i rysk fångenskap. Han tillbringade åren i Ryssland med att bistå de övriga svenska krigsfångarna.

Piper utövade ett stort inflytande både hos Karl XI och Karl XII, vilket gjorde honom mycket uppvaktad och avskydd bland svenska ämbetsmän och utländska sändebud. Hans gifte med den förmögna Christina Törne, och hans goda hushållning gjorde honom till en av Sveriges största jorddrottar på sin tid. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 5
Slaget vid Helsingborg.

Det danska fälttåget i Skåne och Blekinge 1709–1710 ägde rum mellan 12 november 1709 och 15 mars 1710. Målet var att återta Skånelandskapen som förlorats vid freden i Roskilde 1658. Den danske kungen Fredrik IV hade länge planerat ett anfall mot Sverige, trots att freden i Traventhal år 1700 hade tvingat Danmark ur Stora nordiska kriget. Det förkrossande svenska nederlaget i Poltava juni 1709 gjorde läget allt mer fördelaktigt för en invasion.

12. november 1709 landsteg 16 000 man vid Råå söder om Helsingborg. Svenskarna trycktes tillbaka till Blekinge, men samtidigt pågick det en intensiv verksamhet för att rekrytera och träna nya trupper för att ersätta de som hade utplånats vid Poltava. I januari 1710 kunde Stenbock tåga in i Skåne med sin armé och Reventlow ansåg sig tvungen att dra sig tillbaka med den allt mer försvagade danska invasionsarmén.

De två arméerna möttes slutligen utanför Helsingborg den 28 februari 1710, vilket slutade med en avgörande svensk seger. Detta blev Danmarks sista större kraftsamling att återta Skånelandskapen. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 6
Thomas More

Sir Thomas More (1478–1535) var en engelsk politiker och författare. Han fick rykte om sig under sin levnad att vara en renässanshumanist och han motsatte sig Luthers reformation. Under höjden av sin politiska karriär var han Lord Chancellor. More är mest känd för sin bok Utopia, en fiktiv skildring av ett främmande folks samhällsskick. Det var More som myntade ordet utopi (”ingenstans”). I landet Utopia fanns bland annat religionsfrihet, sex timmars arbetsdag och utbildning för både män och kvinnor.

More var nära vän med Erasmus av Rotterdam och beklädde flera höga statliga ämbeten under Henrik VIII. På grund av påvens vägran att godkänna kungens skilsmässa från Katarina av Aragonien kom det till en brytning mellan den engelska kronan och påven. När More motsatte sig monarkens strävanden att bygga upp en självständig statskyrka kom han i svår konflikt med Henrik VIII. Inom kort dömdes han till döden och avrättades genom halshuggning. Thomas More kanoniserades år 1935. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 7
MissingNo. som den såg ut i Pokémon Red och Blue.

MissingNo. är en icke-officiell typ av Pokémonfigur som finns med i datorspelen Pokémon Red, Blue och Yellow; den är en av över 60 stycken så kallade glitch-Pokémon som finns i dessa spel. MissingNo. står för "Missing Number" och dokumenterades först av Nintendo i maj 1999. Efter att en spelare stridit mot MissingNo kan temporära grafikglitchar förekomma, vilket gjorde att Nintendo avrådde alla försök att strida mot den.

MissingNo. är oftast formad som ett vanställt och bakvänt "L" eller ett "d" och återfinns i spelarens Pokédex under numret 000. Denna glitch-Pokémon existerar som hjälp för Game Freaks programmerare vid undantagshantering och återfinns när spelen försöker få tillgång till data för icke-existerande Pokémon.

Trots Nintendos officiella varning beskrevs tillvägagångssättet för att strida mot MissingNo. i flera speltidskrifter och spelguider. IGN har uppmärksammat MissingNo. som en av de tio mest framstående påskäggen i datorspel. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 8
Guy Fawkes-masken, som användes av V i filmen, har blivit en känd protestsymbol mycket tack vare denna film..

V för Vendetta är en amerikansk dystopisk thrillerfilm från 2005. Filmen bygger på den tecknade serien V for Vendetta, skriven av Alan Moore och illustrerad av David Lloyd, som publicerades åren 1982–1989. Filmen utspelas i London i en nära framtid där det totalitära och fascistiska partiet Norsefire har tagit makten över landet. Hugo Weaving spelar rollen som V, en maskerad och karismatisk frihetskämpe som söker hämnd mot de personer som vanställde honom. Natalie Portman spelar rollen som Evey Hammond, en kvinna från arbetarklassen som blir indragen i V:s planer. Stephen Rea spelar rollen som Eric Finch, en poliskommissarie som är medlem i Norsefire och som har i uppdrag att stoppa V. John Hurt spelar rollen som Adam Sutler, den diktatoriska partiledaren för Norsefire.

V för Vendetta har av många politiska grupper setts som en allegori mot förtryck av regeringen, där libertarianister och anarkister har använt filmen för att främja sina åsikter. Aktivisterna i Anonymous-gruppen har gjort Guy Fawkes-masken, som används av V i filmen, populär genom att ha på sig den när de protesterar offentligt. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 9
Klassiska restaurangskyltar i Stockholm.

Stockholms krogar, värdshus och restauranger kan följas tillbaka till medeltiden. Namngivna vinkällare från den tiden var exempelvis Spanska Druvan vid Stortorget där kung Johan III lär ha varit gäst vid 1500-talets mitt. Enligt en kunglig förordning från 1605 skulle det finnas sex privilegierade och namngivna värdshus i Staden mellan broarna (Gamla Stan). De blev därmed Stockholms första officiella storkällare som fick ta hand om hovets utländska gäster och främmande sändebud.

Under slutet av 1600-talet fanns 51 vinkällare, 81 krogar och 21 gårkök i staden. I mitten av 1700-talet fanns närmare 700 officiella krognummer i Stockholm. Med dåtidens invånarantal motsvarade det ett utskänkningsställe per omkring 83 invånare. Det rörde sig ofta om enkla etablissemang som drevs av medellösa kvinnor vilka fick serveringstillstånd som ett slags fattighjälp. De något ”finare” utskänkningsställena drevs av utbildade vinskänkar och traktörer. I ett regelverk från 1788 begränsades antalet traktörer i Stockholm till 50.

Bellman omnämnde 113 krogar i sina dikter. Bland dem märks Källaren Stralsund som kan dateras tillbaka till år 1502 och därmed räknas som Stockholms äldsta kända privata krog. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 10
Trädkrypare

Trädkrypare (Certhia familiaris) är en fågelart. Den liknar andra arter inom trädkrypare-familjen med böjd näbb, mönstrad brun ovansida, vitaktig undersida och långa styva stjärtpennor som den använder för att kunna balansera upprätt på trädstammar och grenar.

Trädkryparen har nio eller fler underarter som häckar i olika delar av de tempererade delarna av Eurasien. Den häckar i trädhålor eller bakom barkflagor. Honan lägger vanligen fem eller sex vita ägg med rosa prickar i det fodrade boet, men ägg och ungar är sårbara för angrepp från hackspettar och ekorrar.

Trädkryparen är insektsätare och klättrar uppför trädstammar som en mus, för att leta efter insekter som den plockar från skrevor i barken med sin fina böjda näbb. Fågeln lever ensam på vintern, men kan bilda gemensamma sovplatser under kallt väder. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 11
Några av Fröslundasköldarna, utställda på Västergötlands museum i Skara.

Västergötlands historia präglas av de naturliga kommunikationsmöjligheterna, där skogarna i söder och nordost varit hindrande, medan de stora sjöarna Vänern och Vättern og och vattendragen tidigt möjliggjorde import av föremål och nya idéer. Landskapets gräns verkar först på 1200-talet ha nått fram till Kattegatt vid Göta älvs mynning. Befolkningen i Västergötland tog tidigt emot kristendomen, och Västgötalagen är den äldsta landskapslagen på svenska.

I historisk tid har Västergötlands placering som gränslandskap till det danska Halland och norska Bohuslän spelat stor roll, för både fredlig handel och krig. Industrialismens genombrott innebar förbättrad infrastruktur i landskapet och nya möjligheter, bland annat för södra Västergötlands textilindustri. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 12
Amanda Kerfstedt i veckotidningen Idun (1891)

Amanda Kerfstedt (1835–1920) var en svensk författare, dramatiker och översättare. Kerfstedt skrev romaner, noveller och dramatik, men också barn- och ungdomslitteratur, recensioner och artiklar. Hon debuterade 1865 under pseudonymen "...y" med barnböckerna Tiggargossen eller Qvastgubbens dukater och Signild och hennes vänner. Under 1870-talet började hon använda sitt riktiga namn och skrev då främst noveller. År 1881 publicerades novellen Synd, som blev ett tidigt inlägg i 1880-talets sedlighetsdebatt. Till hennes mer kända böcker hör Små och stora (1882), Bland fält och ängar (1895) och Bränningar (1899). År 1901 gavs romanen Reflexer ut, troligtvis Sveriges första roman om en transvestit. Hon tillhörde samtidens mer populära författare.

Åren 1888–1891 var hon redaktör för tidskriften Dagny. Hon var kritisk till samtidens dubbelmoral som ställde olika krav på mäns och kvinnors beteende före och under äktenskapet. Hon var även engagerad i Fredrika-Bremer-Förbundets bokkommitté och kom därigenom att spela en roll i sekelskiftsdebatten kring barnlitteratur. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 13
Porträtt av Emanuel Swedenborg vid 75 års ålder hållande manuskriptet av Apocalypsis Revelata (Uppenbarelseboken avslöjad) från 1766. Målningen är utförd av Per Krafft och finns i Statens porträttsamling på Gripsholms slott

Emanuel Swedenborg (1688–1772) var en svensk vetenskapsman (främst inom naturvetenskap), filosof, bibeltolkare, teosof, kristen mystiker och teolog. Swedenborg hade en mångsidig karriär som uppfinnare och vetenskapsman. Under större delen av sitt liv publicerade han en mängd skrifter, huvudsakligen skrivna på latin.

Vid 56 års ålder inledde han en ny fas, då han fick ett andligt uppvaknande genom drömmar och visioner av en andlig värld, där han sade sig tala med änglar, andar och avlidna personer. Han ansåg sig vara utsedd av Gud att skriva en himmelsk doktrin baserad på en reformerad kristendom, och kom så att grunda den kristna rörelsen Swedenborgianismen. Swedenborg har blivit skärskådad i åtskilliga biografier och psykologiska studier. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 14
Sophämtning i Stockholm 2010.

Renhållningen i Stockholm i ordnade former började genomföras först i mitten av 1800-talet, när det nygrundade Stockholms renhållningsverk övertog ansvaret för latrinhämtningen. Innan WC blev vanliga i Stockholm utgjorde latrinhanteringen en stor del av stadens totala renhållning. År 1908 var latrinhämtningen som störst med 700 000 hämtade kärl.

År 1902 började Renhållningsverket även med gaturenhållningen som liksom latrinhanteringen tidigare hade skötts av entreprenörer. 1972 fick Stockholms kommun det sophämtningsmonopol och ansvar för hantering av hushållssopor som de i dag fortfarande innehar. År 2007 producerade Stockholms invånare 237 000 ton hushållssopor, som till största del eldades upp i två sopförbränninganläggningar: Högdalenverket och Uppsala Block 5 och där omvandlades till fjärrvärme. Idag bärs huvudansvaret för renhållningen i Stockholm av Trafikkontoret, som verkställer trafik- och renhållningsnämndens beslut. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 15
Stockholms stadshus är ett exempel på svensk nationalromantik.

Arkitekturen i Stockholm har präglats av stadens speciella läge mellan Mälaren och Östersjön, av Hansan, av stormaktstiden och industrialismen, av funktionalismen, av spårvagnens, bilens och tunnelbanans framfart samt av en stark vilja att forma staden till en för sin tid modern levnadsplats.

Utländska trender kom vanligtvis lite senare till Sverige och anpassades då till svensk smak och svensk tradition, där exempelvis neoklassicism blev till svensk gustaviansk stil och 1920-talsklassicism med art déco blev till en egen stilriktning, Swedish grace.

Stockholms historiska bebyggelse är i stort bevarad, mycket beroende på att staden undsluppit förstöring genom krig, som drabbat så många andra städer i Europa. Sedan år 2010 arrangerar Stockholms stad en för allmänheten öppen tävling om Årets Stockholmsbyggnad. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 16
Qin Shi Huangdis mausoleum

Qin Shi Huangdis mausoleum är ett gravkomplex för Kinas första kejsare Qin Shi Huangdi som dog år 210 f.Kr. Det är placerat ca 30 km öster om centrala Xi'an i Shaanxiprovinsen. Graven består av en pyramidformad kulle omgiven av en gravgård och flera andra intilliggande monument.

Graven är mest känd för Terrakottaarmén som år 1974 hittades ca två km öster om graven, men det finns även flera extraordinära fynd precis i gravens närområde. Gravpyramiden tros kunna innehålla en av världshistoriens intressantaste arkeologiska skatter, men den är ännu inte utgrävd. Graven uppfördes under 36 år och färdigställdes efter kejsarens död 210 f.Kr. Qin Shi Huangdis mausoleum är världens största underjordiska mausoleum.

Sedan 1987 är Qin Shi Huangdis mausoleum listat av Unesco som världsarv. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 17
Brottsprevention handlar om att förhindra att brott begås. Ett sätt att uppnå detta är att fängsla dem som begått brott.

Brottsprevention, brottsförebyggande verksamhet, är en del av kriminalpolitiken och syftar till att minska, begränsa eller eliminera brottslighet och dess skadeverkningar. Arbetet med att förebygga kriminalitet är en central del av ett samhälles politik. Vad som är ett icke önskvärt beteende måste därför definieras och metoder för att åtgärda avvikelserna beslutas om.

Det brottsförebyggande arbetet delas vanligen in i två delar: social respektive situationell brottsprevention. Den första syftar till att på längre sikt påverka de förhållanden som påverkar brottsbenägenhet medan den senare riktar in sig på att försvåra tillfällena för kriminalitet i de situationer där brott kan uppstå, samt att motverka bortförklaringar av den egna kriminella handlingen.

Modern brottsprevention utgår ifrån rutinaktivitetsteorins tre förutsättningar för brottslighet: För ett brottstillfälle krävs en motiverad förövare, ett lämpligt mål för den kriminella handlingen och en avsaknad av avskräckande faktorer som kan hindra att brottet begås. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 18

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 18, 2020
Vis - historikk


Uke 19

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 19, 2020
Vis - historikk


Uke 20

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 20, 2020
Vis - historikk


Uke 21

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 21, 2020
Vis - historikk


Uke 22

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 22, 2020
Vis - historikk


Uke 23

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 23, 2020
Vis - historikk


Uke 24

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 24, 2020
Vis - historikk


Uke 25

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 25, 2020
Vis - historikk


Uke 26

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 26, 2020
Vis - historikk


Uke 27

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 27, 2020
Vis - historikk


Uke 28

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 28, 2020
Vis - historikk


Uke 29

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 29, 2020
Vis - historikk


Uke 30

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 30, 2020
Vis - historikk


Uke 31

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 31, 2020
Vis - historikk


Uke 32

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 32, 2020
Vis - historikk


Uke 33

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 33, 2020
Vis - historikk


Uke 34

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 34, 2020
Vis - historikk


Uke 35

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 35, 2020
Vis - historikk


Uke 36

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 36, 2020
Vis - historikk


Uke 37

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 37, 2020
Vis - historikk


Uke 38

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 38, 2020
Vis - historikk


Uke 39

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 39, 2020
Vis - historikk


Uke 40

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 40, 2020
Vis - historikk


Uke 41

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 41, 2020
Vis - historikk


Uke 42

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 42, 2020
Vis - historikk


Uke 43

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 43, 2020
Vis - historikk


Uke 44

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 44, 2020
Vis - historikk


Uke 45

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 45, 2020
Vis - historikk


Uke 46

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 46, 2020
Vis - historikk


Uke 47

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 47, 2020
Vis - historikk


Uke 48

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 48, 2020
Vis - historikk


Uke 49

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 49, 2020
Vis - historikk


Uke 50

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 50, 2020
Vis - historikk


Uke 51

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 51, 2020
Vis - historikk


Uke 52

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 52, 2020
Vis - historikk


Uses material from the Wikipedia article "Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2020", released under the CC BY-SA 3.0 license.