Marta (imię)

Martaimię żeńskie pochodzenia semickiego. Wywodzi się z aramejskiego rzeczownika mar, mar(a)tha, marta, oznaczającego „pani domu, gospodyni, pani”. W Polsce po raz pierwszy zanotowano je w 1265 roku. Do dawnych zdrobnień zaliczała się np. Marusza (wsł., od wsł. Marchwa), oraz m.in. Marocha, Marsza, Marszka, Marucha, Maruchna, Maruszka (też od innych imion na Ma-, np. od Małgorzaty). Istnieje ponad 10 świętych katolickich o tym imieniu.

Nie jest żeńskim odpowiednikiem łacińskiego imienia Marcin, którego odpowiednikiem jest Martyna.

Wśród imion nadawanych nowo narodzonym dzieciom, Marta w 2017 r. zajmowała 50. miejsce w grupie imion żeńskich. W całej populacji Polek Marta zajmowała w 2017 r. 18. miejsce (287 239 nadań).

Imieniny

W niektórych kalendarzach można znaleźć datę 22 lutego, która zaczęła funkcjonować w oderwaniu od tradycji obchodzenia imienin w dniach wspomnień świętych i błogosławionych. Ze względu na bliskość wspomnienia św. Marty z Astorgi należy sądzić, iż chodzi o błędną datę wspomnienia tej świętej, powielaną w kolejnych kalendarzach; być może jednak doszło do zniekształcenia imienia Marolda, obchodzącego imieniny 22 lutego.

Znane osoby noszące imię Marta

Święte o imieniu Marta:

Błogosławione o imieniu Marta:

Pozostałe osoby:

Postaci fikcyjne o tym imieniu:

  • Marta Bellan – pseudonim spółki autorskiej Zbigniewa Adrjańskiego i Zbigniewa Kaszkura, którzy pisali m.in. dla Czesława Niemena, Trubadurów, Niebiesko-Czarnych, Czerwonych Gitar, Anny Jantar i wielu innych
  • Marta Mostowiak – jedna z głównych postaci z serialu M jak miłość
  • Marta Walawska – jedna z głównych postaci z serialu Barwy szczęścia
  • Marta – pies z serialu animowanego Marta mówi

Zobacz też

Przypisy

Uses material from the Wikipedia article Marta (imię), released under the CC BY-SA 3.0 license.