Order Imperium Brytyjskiego

Order Imperium Brytyjskiego (pełna nazwa ang. The Most Excellent Order of the British Empire, pol. Wielce Wspaniały Order Imperium Brytyjskiego, daw. Order Wielce Wspaniały Cesarstwa Brytańskiego) – brytyjski order ustanowiony 4 czerwca 1917 przez Jerzego V.

Order jest przyznawany za działanie we wszystkich dziedzinach życia publicznego – otrzymało go także wielu sportowców, aktorów i muzyków.

Motto orderu brzmi: FOR GOD AND THE EMPIRE (pol. DLA BOGA I IMPERIUM).

Klasy orderu

Order dzieli się na dwie kategorie – cywilną i wojskową, a każda z nich na pięć klas:

  • I klasa: Rycerz lub Dama Krzyża Wielkiego (Knight/Dame Grand Cross – GBE),
  • II klasa: Rycerz lub Dama Komandor (Knight/Dame Commander – KBE lub DBE)
  • III klasa: Komandor (Commander – CBE),
  • IV klasa: Oficer (Officer – OBE),
  • V klasa: Kawaler (Member – MBE),

z dodatkowo afiliowanym do orderu Medalem Imperium Brytyjskiego.

Osoby odznaczone mają prawo do używania skrótu odpowiedniej klasy orderu po nazwisku (GBE, KBE / DBE, CBE, OBE lub MBE). Osoby odznaczone orderem dwóch najwyższych klas mają prawo do tytułu szlacheckiego i używania słów „Sir” lub „Dame” (Dama) przed imieniem i nazwiskiem (tytułów tych używa się zawsze z imieniem i nazwiskiem lub z samym imieniem, nigdy z samym nazwiskiem odznaczonej osoby) – pod warunkiem że są obywatelami kraju, w którym brytyjski monarcha jest uznawany za głowę państwa.

Kolejność starszeństwa

W kolejności starszeństwa brytyjskich odznaczeń państwowych poszczególne klasy są wymieszane z innymi klasami różnych orderów w kolejności:
...

...

Odznaczeni

Spośród Polaków uhonorowani tym odznaczeniem zostali m.in. Ignacy Jan Paderewski, Jerzy Limon, Władysław Bobiński, Zbigniew Pełczyński, Jan Leśniak, Mieczysław „Rygor” Słowikowski, Krystyna Skarbek oraz Jerzy Szmajdziński.

Przypisy

Linki zewnętrzne

Uses material from the Wikipedia article Order Imperium Brytyjskiego, released under the CC BY-SA 3.0 license.