Rząd Maria Draghiego

Rząd Maria Draghiegorząd Republiki Włoskiej, urzędujący od 13 lutego 2021.

Gabinet powstał w trakcie XVIII kadencji parlamentu wyłonionego w wyborach parlamentarnych z 4 marca 2018. Początkowo w kadencji tej powołano urzędujący od czerwca 2018 pierwszy rząd Giuseppe Contego. Wspierała go koalicja obejmująca określający się jako ugrupowanie antyestablishmentowe Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) oraz prawicową Ligę Północną (LN). W sierpniu 2019 doszło do wzmożenia sporów w między koalicjantami. W ich następstwie M5S porozumiał się z opozycyjną dotąd centrolewicową Partią Demokratyczną (PD). We wrześniu formacje te (oraz lewicowy Artykuł 1) utworzyły drugi rząd Giuseppe Contego. W styczniu 2021, w trakcie światowej pandemii COVID-19 i związanych z nią problemów gospodarczych, doszło do kolejnego w XVIII kadencji kryzysu rządowego. Swoje poparcie dla gabinetu wycofała Italia Viva, ugrupowanie Mattea Renziego, które powstało we wrześniu 2019 w wyniku rozłamu w PD i pozostawało członkiem koalicji. Rząd uzyskał w tym samym miesiącu wotum zaufania w obu izbach parlamentu, premier Giuseppe Conte jednak ogłosił swoją dymisję.

Na początku lutego 2021 misję stworzenia nowego gabinetu od prezydenta Sergia Mattarelli otrzymał Mario Draghi, były prezes EBC. W wyniku konsultacji uzyskał szerokie poparcie, tworząc polityczno-techniczny gabinet określany jako rząd jedności narodowej. 12 lutego Mario Draghi ogłosił listę kandydatów na ministrów, wśród których znalazły się osoby bezpartyjne (w tym dotychczasowy dyrektor generalny Banku Włoch i była prezes Sądu Konstytucyjnego) oraz przedstawiciele większości głównych ugrupowań parlamentarnych: Ruchu Pięciu Gwiazd, Partii Demokratycznej, Ligi Północnej, Italia Viva, Artykułu 1 oraz centroprawicowej formacji Forza Italia. Następnego dnia prezydent dokonał zaprzysiężenia członków gabinetu, który rozpoczął funkcjonowanie. Sekretarzem rządu został Roberto Garofoli.

Skład rządu

Przypisy

Uses material from the Wikipedia article Rząd Maria Draghiego, released under the CC BY-SA 3.0 license.