1500-talet

Den här artikeln handlar om hundraårsperioden 1500–1599. För decenniet 1500–1509, se 1500-talet (decennium).
Karta över Francis Drakes världsomsegling. Den första världsomseglingen i historien inleds av portuguisen Magellan 1519. Under expeditionen avlider han och det blir skeppets andreman Juan Sebastián Elcano som genomför den första resan jorden runt. 1528 tar sig spanjoren Andrés de Urdaneta runt klotet och 1580 blir engelsmannen Francis Drake den tredje världsomseglaren. Kartan, som är från 1581, visar Drakes färdväg över haven. Vid denna tid har kartograferna ännu inte funnit landmassornas riktiga former och kontinenternas inre är outforskat.

Händelser

Martin Luther, porträtt av Lucas Cranach d.ä. 1529.
Gustav Vasa, 1542.
Slaget vid Lepanto 1571.
"Armadaporträttet" över Elisabeth I 1588.
Gustav Vasas bibel 1541.
Illustration ur De humani corporis fabrica 1543.
Adam och Eva av Dürer 1507.
Vasilijkatedralen
Ivan den förskräcklige, målning från 1600.

Krig och politik

Litteratur, filosofi och nya teorier

Teknik och vetenskap

Konst och arkitektur

1500-talet räknas till epoken Renässansen som varade från 1300-talets slut till 1600-talets början. Vid 1500-talets mitt uppstår den virtuosa och nyckfulla stilen manierismen som förebådar barocken.

Födda

Avlidna

Externa länkar

Uses material from the Wikipedia article 1500-talet, released under the CC BY-SA 3.0 license.