Wikipedia:Utvalda bilder


Utvalda bilder på Wikipedia

Symbolen för utmärkt på svenska wikipedia.

Utvalda bilder är bilder som anses särskilt värdefulla. Sektionen Utvald bild på huvudsidan lyfter fram en av dessa.


De utvalda bilderna utses på den gemensamma mediadatabasen Wikimedia Commons. Nya kandidater till utvalda bilder utses på Kandidater till utvalda bilder (för att få rösta måste man vara inloggad på Commons).

Utvald bild

Ängsbräsma.

Ängsbräsma (Cardamine pratensis) är en art i familjen korsblommiga växter som förekommer naturligt i Eurasien och Nordamerika.

Utvalda bilder

  • Platser
  • Icke-fotografiska bilder
Uses material from the Wikipedia article Wikipedia:Utvalda bilder, released under the CC BY-SA 3.0 license.