Jan Jagielski

Jan Robert Jagielski (ur. 13 października 1937 w Toruniu, zm. 16 lutego 2021) – polski działacz społeczny, autor publikacji na temat śladów historycznej obecności Żydów w Polsce.

Życiorys

Maturę uzyskał w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie (wówczas imienia Klementa Gottwalda). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego ukończonego z tytułem magistra geochemii. Przez 30 lat pracował naukowo w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie.

Od 1991 roku był pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Stworzył tam Dział Dokumentacji Dziedzictwa, gromadzący materialne ślady obecności historycznej Żydów na ziemiach polskich z dużą bazą danych.

Zmarł 16 lutego 2021. Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie 21 lutego 2021.

Działalność społeczna

Od 1981 roku aktywnie uczestniczył w opiece nad miejscami i zabytkami związanymi z kulturą i historią Żydów polskich, we wcześniejszych latach amatorsko je dokumentując. W tym samym roku powstał Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, który współtworzył Jan Jagielski, od 1994 roku pełniąc funkcję przewodniczącego Zarządu.

Był inicjatorem akcji restaurowania cmentarzy żydowskich w małych miastach, którą prowadzi z młodzieżą z kraju i z Izraela.

Był przewodniczącym Fundacji Wiecznej Pamięci powstałej w 1993 roku z inicjatywy Rządu RP. Fundacja ta zajmowała się renowacją zabytków żydowskich (cmentarze, synagogi i inne), upamiętnianiem miejsc i wydarzeń związanych z historią Żydów w Polsce a także działalnością kulturalną i oświatową na temat stosunków polsko-żydowskich. Był skarbnikiem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Na dorobek Jana Jagielskiego składają się książki o cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie, zabytkach żydowskich oraz getcie warszawskim (brał udział m.in. w projekcie upamiętnienia granic getta). Był także autorem artykułów o tej tematyce.

Odznaczenia i wyróżnienia

Publikacje

Przypisy

Uses material from the Wikipedia article Jan Jagielski, released under the CC BY-SA 3.0 license.