Bjarne

Bjarne är ett gammalt norskt mansnamn som kommer från "bjare" = "björn". En variant är Bjarni, en annan Bjarke.

Namnet har aldrig haft stor spridning i Sverige. Någon enstaka pojke i varje årskull får det som tilltalsnamn. Den 31 december 2009 fanns det totalt 2 848 personer i Sverige med namnet Bjarne/Bjarni, varav 1 496 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 10 pojkar namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn. Som framgår av tabellen nedan är namnet mer populärt i våra nordiska grannländer.

Namnsdag: 18 juni.

Tabellen ger en översikt över populariteten hos namnet Bjarne och varianter av detta.

Personer med namnet Bjarne/Bjarni

Uses material from the Wikipedia article Bjarne, released under the CC BY-SA 3.0 license.