SARS-CoV-2

Den här artikeln handlar om viruset. För sjukdomen som viruset orsakar, se covid-19. För pandemin, se coronaviruspandemin 2019–2021.

SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, som ungefär betyder "allvarligt akut respiratoriskt syndrom-coronavirus 2"), är ett för människa, och olika djurarter, smittsamt coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19 och som givit upphov till coronaviruspandemin 2019–2021. Viruset, som först upptäcktes i slutet av 2019 i Wuhan i Kina, har tidigare kallats 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) och informellt även Wuhan-coronavirus. SARS-CoV-2 orsakar luftvägsinfektioner som i de allra flesta fall leder till mildare sjukdomssymtom som går över inom två veckor. Men ibland, främst hos vissa grupper som äldre och personer med kronisk sjukdom, kan leda till döden. Ursprunget, det vill säga från vilket värddjur som viruset härstammar, är ännu okänt.

Namn

Den 11 februari 2020 gav International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) viruset det officiella namnet "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" (SARS-CoV-2) utifrån riktlinjer för namngivning av nya sjukdomar publicerade 2015 av Världshälsoorganisationen (WHO). Samma dag gav WHO sjukdomen som viruset orsakar det officiella namnet "covid-19", av de engelska orden "coronavirus", "disease" och året 2019 då virusutbrottet började. Tidigare har viruset kallats för 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), ett tillfälligt namn givet av WHO. Informellt har viruset även kallats Wuhan-coronaviruset eller det nya coronaviruset.

Sjukdom

Huvudartikel: Covid-19

Viruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19. Sjukdomen ger symptom som feber, hosta och trötthet. Inkubationstiden är vanligen omkring 5 dagar men kan sträcka sig från två till 14 dagar. I Sverige klassas sjukdomen covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.

Upptäckt och utbrottet 2019–2020

Viruset upptäcktes i slutet av 2019, och den 31 december 2019 fick Världshälsoorganisationens (WHO) lokala kontor i Kina information om att en ny typ av lunginflammation dykt upp i staden Wuhan. Den 7 januari 2020 kunde kinesiska myndigheter identifiera viruset som en ny typ av coronavirus efter att de lyckats isolera viruset. Under början av 2020 hade viruset orsakat en epidemi i Kina med uppgifter om över 80 000 sjukdomsfall och över 3 000 dödsfall. Mörkertalet tros även vara stort. Epidemin startade i provinsen Hubei i Kina, men spreds sedan till andra kinesiska provinser och andra länder. Den 11 mars 2020 meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi. Till och med den 5 november 2020 hade totalt över 49 miljoner sjukdomsfall registrerats och över 1 238 000 personer avlidit.

Systematik och ursprung

SARS-CoV-2 är ett coronavirus som tillhör gruppen SARS-virus (SARS-CoV eller SARSr-COV) som tidigare blivit allmänt känd för virusstammen SARS-CoV som orsakade utbrottet av sjukdomen sars. Arten ingår i släktet Betacoronavirus och undersläktet Sarbecovirus.

Familjen coronavirus förekommer hos en mängd djur som fungerar som naturliga reservoarer för dem men sällsynt kan de överföras till människan. Överföringen kan ske på olika sätt. Exempelvis direkt ifrån ett infekterat djur, eller via ett annat djur, en så kallad mellanvärd, som fungerar som bärare av viruset men som själv inte är infekterat. Ibland kan ett virus mutera och därmed bli smittsamt för människan. Genetiskt liknar SARS-CoV-2 varianter av coronavirus som återfinns hos fladdermöss

Av andra kända coronavirus som smittat människor liknar SARS-CoV-2 främst SARS-CoV, det virus som orsakar sjukdomen sars. SARS-CoV har hittats hos flera däggdjur och har likt SARS-CoV-2 stora genetiska likheter med coronavirus som finns hos fladdermöss. Även om flera snarlika virusstammar finns hos fladdermöss är de inte en trolig direkt källa till spridningen till människor. Detta på grund av att fladdermöss i området kring Wuhan under utbrottet befinner sig i vinterdvala samt att de tidigare utbrotten av de närbesläktade och liknande virusen SARS-CoV och MERS-CoV smittade människor via mellanvärdar: maskpalmmård för SARS-CoV och dromedarer för MERS-CoV. Dock fungerar fladdermöss som en naturlig reservoar för denna typ av coronavirus. Myrkottar, som är en stor grupp däggdjur, har föreslagits som en möjlig källa eller mellanvärd för viruset då snarlika varianter av coronavirus återfunnits hos dem. Vid den matmarknad i Wuhan som flera av de först identifierade fallen av covid-19-smitta besökt, hade de exponerats för olika vilda djur som såldes illegalt, dock inte fladdermöss.

Virologi

SARS-CoV-2 har en struktur som liknar den hos andra coronavirus. Virusets RNA är omslutet av ett klotformat hölje; utstickande ur detta finns glykoprotein som i elektronmikroskop liknar en kungakrona eller korona.

SARS-CoV-2 tros, likt SARS-CoV som orsakar SARS, använda sig av enzymet angiotensinkonverterande enzym-2 (ACE2) för att få en inkörsport till den cell viruset infekterar.

Galleri

Referenser

Externa länkar

Uses material from the Wikipedia article SARS-CoV-2, released under the CC BY-SA 3.0 license.