Giuseppe Conte

Giuseppe Conte (ur. 8 sierpnia 1964 w Volturara Appula) – włoski prawnik, nauczyciel akademicki i polityk, profesor prawa prywatnego na Uniwersytecie Florenckim, w latach 2018–2021 premier Włoch.

Życiorys

W 1988 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”. W latach 1992–1993 był stypendystą Narodowej Rady Badań Naukowych (CNR), kształcił się między innymi na Uniwersytecie Yale i Duquesne University. Później studiował również w Girton College w Cambridge i na Université Paris Sorbonne. Twierdził też, że studiował także na Uniwersytecie Nowojorskim, jednak w maju 2018 „The New York Times” podał, że nie odnotowano jego nazwiska w gronie studentów ani wykładowców tej uczelni.

Jako nauczyciel akademicki wykładał prawo prywatne i prawo handlowe na Uniwersytecie Maltańskim, Università degli Studi Roma Tre, Wolnym Uniwersytecie Najświętszej Maryi Wniebowziętej w Rzymie (LUMSA) czy Uniwersytecie w Sassari. Od 2002 profesor prawa prywatnego, objął stanowisko profesorskie na Uniwersytecie Florenckim. W 2007 został również nauczycielem akademickim na Uniwersytecie LUISS w Rzymie. Podjął także praktykę w zawodzie adwokata. Został członkiem komisji kultury przy organizacji gospodarczej Confindustria. Od 2013 był jednym z dwóch przedstawicieli Izby Deputowanych XVII kadencji w Radzie Sądownictwa Administracyjnego (CPGA).

W trakcie kampanii wyborczej w 2018 współpracował z Luigim Di Maio, liderem politycznym Ruchu Pięciu Gwiazd. Został przedstawiony wówczas jako kandydat partii na ministra administracji publicznej. W maju 2018 był wymieniany jako najbardziej prawdopodobny kandydat na premiera rządu tworzonego przez koalicję tego ugrupowania i Ligi Północnej. 21 maja liderzy obu partii przedłożyli jego kandydaturę prezydentowi. Dwa dni później Sergio Mattarella powierzył mu misję stworzenia rządu; cztery dni po desygnacji złożył jednak rezygnację z uwagi na sprzeciw prezydenta co do powołania Paola Savony na urząd ministra gospodarki.

31 maja doszło ostatecznie do porozumienia prezydenta z koalicjantami wspierającymi Giuseppe Contego, który ponownie został desygnowany na premiera, a następnie przedstawił zaakceptowany przez głowę państwa skład nowego rządu (w którym Paolo Savona otrzymał inne stanowisko). Nowy gabinet rozpoczął urzędowanie po zaprzysiężeniu 1 czerwca 2018.

W 2019 doszło do sporów między koalicjantami. Doprowadziły one do złożenia przez Ligę Północną w sierpniu tegoż roku wniosku o wyrażenie rządowi wotum nieufności. 20 sierpnia Giuseppe Conte ogłosił swoją dymisję. 29 sierpnia otrzymał od prezydenta misję utworzenia nowego rządu; doszło do tego po zawarciu porozumienia między Ruchem Pięciu Gwiazd a opozycyjną dotąd Partią Demokratyczną. 4 września przedstawił proponowany skład gabinetu, następnego dnia prezydent Sergio Mattarella dokonał zaprzysiężenia członków rządu.

W styczniu 2021 koalicyjna partia Italia Viva (powstała wkrótce po powstaniu gabinetu w wyniku rozłamu w PD) ogłosiła wycofanie swojego poparcia. Rząd uzyskał w tym samym miesiącu wotum zaufania w obu izbach parlamentu, Giuseppe Conte ogłosił jednak swoją dymisję z funkcji premiera. Zakończył urzędowanie 13 lutego 2021, gdy na czele nowego gabinetu stanął Mario Draghi.

Zobacz też

Przypisy

Uses material from the Wikipedia article Giuseppe Conte, released under the CC BY-SA 3.0 license.